Plesni klub i plesna skola OPTIMUS 

Potpisujemo samo najbolje!

Upute za korištenje dvorane

Ulazna vrata


Moraju cijelo vrijeme biti zatvorena.

Odlaganje otpada


Otpad odlažete u kantu s poklopcem u hodniku.

Odlaganje osobnih stvari


U dvoranu je zabranjeno odlaganje bilo kakvih osobnih stvari na pult kod glazbe.

Pult za glazbu


Prije korištenja glazbe, dezinficirajte tablet za puštanje glazbe i pojačalo.

Dvorana


Pri ulasku u dvoranu obavezno otvorite prozore i prije samog odlaska također provjetrite dvoranu.

Obuća


Zabranjeno ulaziti u dvoranu u obući izvana. Prilikom odlaska na toalet, koristite vanjsku obuću (ne plesne cipele) i pri povratku, OBAVEZNO dezinficirati ruke.

Svlačiona


Poželjno je ne koristiti, osim za obuvanje plesnih cipela i odlaganje obuće u kojoj ste došli.

Evidencija dolazaka


Obavezno popunite upitnik prilikom dolaska.

U vrijeme odlaska stavite predviđeno vrijeme (ako ostanete dulje, popunite još jedan upitnik sa novim vremenom).

Ne popunjavanjem UPITNIK-a  i/ili  nepridržavanjem mjera, gubite mogućnost samostalnih treninga, kartica će Vam biti zaključana. 

Upitnik

Kad pošaljete UPITNIK, trebate dobiti poruku:


Hvala.

Zaprimili smo eMAIL......


Ako niste primili poruku, NISMO zaprimili Vaš eMail i ponovite slanje.

Hvala


OBAVEZNO pravilno nošenje zaštinih maski u prostorijama kluba


Hvala.
Zaprimili smo eMAIL.
Ako imate povišenu temperaturu, napustite prostore kluba i javite se svom liječniku i meni na tel:
091 2555 277
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 
googlee9acf7a136b77003.html